יומנו של "רומק" אברהם בוסק 1943-1944

היומן

היומן מורכב מ-33 פתקים שנכתבו במחנה הריכוז פלאשוב, ביידיש, ע"י אברהם "רומק" בוסק, אחי סבנו,  בתקופה שבין 3/9/1943 ועד 29/7/1944.  

הפתקים הוטמנו ע"י רומק בפינת צריפו במחנה ונמצאו ע"י בני המשפחה לאחר המלחמה.

תרגום מיידיש והערות ע"י מאיר בוסאק

אברהם רומק בוסק וילדיו אלי (אליעזר) ורניה (רבקה) 1939
 
 
לתרגום היומן הקלק על הדף

סיפור היומן מפי יוסף בוסק

The Diary Story by Joseph Bosak

שילוח הילדים

ב 14/5 1944 שולחו ילדיו של רומק אלי ורבקה לאושוויץ יחד עם סבנו לייביש יהודה אריה בוסק ועם עוד 330 ילדים וכל מי שהוכרו כ "בלתי מועילים".

רומק, שהיה איש רגיש, מדווח על האירוע שבו ללא ספק חרב עולמו בדיוק עובדתי היסטורי ללא הבעת רגשות כלשהי. 

קטע מהיומן בו מתואר שילוח הילדים

אברהם "רומק" בוסק

 

אברהם "רומק" בוסק נולד בשנת 1906 בקרקוב לאביו זכריה בוסק ואמו רבקה בוסק לבית בלייכר. כך מתאר אותו מאיר בוסאק בספרו "בין צללי עיר": 

"דודי אברהם, היה בחור יפה מאד — תמיר, שחור עינים ושחמחם, ספורטאי מקבוצת הכדורגל ״קדימה״, חבר האירגון הציוני ״מרכז הצעירים״. הוא הופיע בתיאטרון חובבים ביידיש ואף ניסה לשלוח ידו בכתיבה ספרותית. במחנה פלאשוב כתב יומן והסתירו באדמה. אחרי המלחמה נמצא היומן על ידי אחי יוסף ופורסם ב"ילקוט מורשת״ חוב׳ ל״ח, ואח״כ בספרו של אחי יוסף — ״והאיל לא נאחז בסבך״. 

בבואי יום אחד ממחנה יול״ג לגטו קרקוב, דיברתי עם אברהם. הוא סיפר לי על מבוכתו הרבה — הנה כומר אחד מוכן לקחת את שני ילדיו ולהצילם במנזר ולו, לאברהם, יש כל מיני מעצורים נפשיים. אמרתי, שעליו למסור את הילדים להצלה. — אין לי כוח להפרד מהם… — השיב. אותה שעה זכרתי — לפני 17 שנים והוא, אברהם, רצה לעלות לארץ. היה בן 20 . בבית לא הרשו לו. סבא וסבתא התחננו לפניו, שלא יצא מהבית. הוא ברח ל"הכשרה״ לקראת עליה. כשלושה שבועות היה שם. אבי, אחיו הבכור, נסע אליו להחזירו ולא הצליח. והנה הסבתא חלתה. נתגלתה אצלה סוכרת. סבא נסע אל בנו הצעיר שב"הכשרה״. גילה לו, שלפי הרופאים מחלת הסבתא באה מצער. אברהם חזר. בשומעי אז בגטו את דבריו ולבטיו זכרתי וחשבתי — אילו יכלו הוריו להפרד ממנו, לא היה הוא עתה בתוך הגיהנום. לא גיליתי לו מחשבותי רק חזרתי: עליך להוציא את הילדים מהגטו…  ואז אמר: אבל זה למנזר… ואם לא אשאר בחיים ולא יישארו גם אחרים ממשפחתנו, אז הם — גויים…לא מסר את הילדים. כל משפחתו נספתה.

הפתקים המקוריים כפי שנכתבו בידי אברהם בוסק במחנה פלאשוב בשנם 1943-1944

The Original notes as written by Abraham Bossak in Plaszow concentration camp in 1943-1944

סגירת תפריט