משחר ילדותנו בתל אביב נשמנו גאווה קרקובאית. אבינו, יוסף בוסק, יחד עם דודנו מאיר בוסאק ודודתנו  לושה שוורץ לבית בוסק הביאו איתם מורשת של אהבה, גאווה וגעגוע לעירם שהיתה קרקוב ובעיקר קרקוב היהודית. 

שורשיה של משפחת בוסק בקרקוב ולמשפחה תיעוד משפחתי משנת 1633 ועד שנת 1941, עת גורשו לגטו קרקוב, כפי שמופיע על קיר בית בוסק ברחוב פלאץ באבול 3 בקרקוב. מאיר בוסאק כתב בתל-אביב ספר על קרקוב- "בין צללי עיר" שהוצאנו לאור בהוצאה מחודשת בשנת 2016 בסיוע ארגון יוצאי קרקוב בישראל. בספר נכתבו רבים מסיפורי העיר ובהם סיפורים על בית הכנסת שבו התפללה המשפחה, ביהמ"ד של ה"מגלה עמוקות", אגדות קרקוב  ועוד.

השואה, או כפי שנקראה בביתנו "המלחמה", קטעה את שרשרת הדורות של המשפחה בקרקוב. מתוך 38 צאצאים, חתנים וכלות של סבא רבא שלנו זכריה בוסק ואשתו רבקה לבית בלייכר, שרדו רק 7.  בין הנרצחים, סבנו יהודה אריה לייביש בוסק ואשתו אסתר בוסק לבית פוגלהוט-לינדנברג , אברהם רומק בוסק אשתו ברוניה וילדיהם אלי ורניה. 

רומק כתב יומן בזמן שהותו במחנה פלאשוב בתנאים בלתי אפשריים, תוך סיכון עצמי רב ותחושת שליחות הסטורית. היומן שרומק החביא באדמה בפינת הצריף במחנה נמצא לאחר המלחמה ואת סיפור היומן כתב אבא, יוסף בוסק, בספר "והאיל לא נאחז בסבך" – קורות חייו של אברהם 1939-1944.

Since early childhood in Tel Aviv, we have been breathing Krakowian pride. Our father, Joseph Bossak, along with our uncle Meir Bosak and our aunt Lusia Schwartz, brought with them a legacy of love, pride and longing for their city, Krakow and especially for the Jewish Krakow.

The Bossak family's roots are in Krakow with family records since 1633 until 1941, when they were deported to the Krakow ghetto, as it appears on the wall of the Bossak House at 3 Plaz Bawol Street in Krakow. Meir Bosak wrote in Tel Aviv a book about Krakow – "Amidst a City's Shadows" which was published in a renewed publication in 2016 with the assistance of the Association of Former Residents of Krakow in Israel. The book contains many of the city's stories, including stories about the synagogue where the family prayed, the Megale Amukot Shul, Krakow legends and more.

The Holocaust, or as it was called in our house "the war", cut the chain of generations of the family in Krakow. Of the 38 descendants of our great-grandfather Zacharias Bossak and his wife Rivka to the Bleicher family, only 7 survived. Among the victims were our grandfather Yehuda Aryeh Leibish Bossak and his wife Esther Bossak to the Fogelhot-Lindenberg family, Avraham Romek Bossak, his wife Bronia and their children Eli and Renia.

Romek wrote a diary in the Plaszow camp under impossible conditions, with great self-risk and a sense of historical mission. The diary that Romek hid in the ground in the barrack's corner in the camp was found after the war and the story of the diary was written by Abba Joseph Bossak in the book "And The Ram Did Not Caught To The Thicket" – the biography of Avraham 1939-1944.

סגירת תפריט