בית הכנסת מגלה עמוקות

בית המדרש של ה"מגלה עמוקות" ר' נתן נטע שפירא בקרקוב נמצא בביתו של הגביר יקעלעס חותנו של ה"מגלה עמוקות" מתחילת המאה ה-17 ועד לשנת 1941

בית המדרש הפך במרוצת השנים לבית כנסת. בני משפחת בוסק התפללו ושימשו גבאים במשך דורות בבית המדרש

בית המדרש נהרס במהלך המלחמה ע"י הפולנים שהאמינו כי בקירותיו העבים הוסתרו אוצרות היהודים

ה"מגלה עמוקות" הוא בית הכנסת היחידי שנחרב בקרקוב בזמן המלחמה

עמודים מספרוני תפילה של הקהל בבית המדרש "מגלה עמוקות"

דוגמאות לעמודים מספרוני החזן

בית יקעלעס שהפך להיות בית המדרש של ר' נתן נטע שפירא ה"מגלה עמוקות" ולימים בית כנסת ה"מגלה עמוקות"

תמונה יחידה של בית הכנסת "מגלה עמוקות"

החיים היהודיים בקרקוב

תצלומים

סגירת תפריט